Arkiv 23. august 2013

Storskrald afhentes 2. september 2013

Der blive afhentet storskrald mandag den 2. september 2013. Det er derfor tilladt at stille effekter ned i gården på arealet mellem 59 og 61 fra nu af og frem til afhentningen.

Det er kun tilladt at stille indbo-effekter til storskrald, idet intet andet bliver afhentet. Almindeligt indbo skal placeres til højre for den røde afmærkning, el-skrot (alt med ledning) skal placeres til venstre for den røde afmærkning.

Følgende må ikke stilles ned:

 • Pap og tøj
 • Malerrester
 • Batterier
 • Byggeaffald (herunder køkkener)
 • Metal
 • Ingen sorte sække !!!!

Disse effekter skal afleveres på genbrugsstationen, f.eks. den nye der er åbnet på Borups Allé. Indkørsel via Ndr. Fasanvej ved Bispebuen.

Medlemsmøde 16. september 2013

Indkaldelse til medlemsmøde

Til orientering kan vi oplyse, at afdelingens ordinære medlemsmøde vil blive afholdt

mandag den 16. september 2013, kl. 19:00

Godthåbs kirkens lokaler
Nyelandsvej 51
2000 Frederiksberg

Dagsorden for AAB afdeling 1’s ordinære møde

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Budget for kommende år
 5. Indkomne forslag
 6. Valg

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, er velkomne. I henhold til vedtægterne skal disse være afdelingsformanden skriftligt i hænde senest 14 dage før medlemsmødet e.g. den 2. september 2013

Med venlig hilsen
Bestyrelsen