INDKALDELSE TIL ORDINÆRT AFDELINGSMØDE

I henhold til boligforeningens vedtægter § 14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. maj 2019 kl. 19:00 i Beboerlokalet Nyelandsvej 55 st. tv.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

4. Regnskab – til orientering 2018

5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år 2020

6. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 • Afdelingskasserer
 • Afdelingsbestyrelsesmedlem

7. Eventuelt

Har du forslag som skal behandles på mødet?

Hvis du har forslag, som du ønsker behandlet på afdelingsmødet, skal bestyrelsen modtage det senest 14 dage før mødet, dvs. senest den 7 maj kl. 23:59.

Send det til: Bestyrelsespostkassen Nyelandsvej 57

Du skal begrunde dit forslag, og hvis det medfører en udgift for afdelingen, skal prisen så vidt muligt oplyses i forslaget, så den er kendt, inden der kan træffes en beslutning.

Hvad er afdelingsmødet- og hvem kan deltage?

Boligforeningen AAB er en almen boligforening, hvor beboerne har indflydelse på, hvordan afdelingen skal udvikle sig. Det er derfor ved at deltage på afdelingsmødet, at du kan få indflydelse på, hvordan det skal være at bo i afdelingen. Afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer har adgang og stemmeret på afdelingsmødet. Hver husstand har 2 stemmer, uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Endelig dagsorden med bilag bliver omdelt til alle husstande senest 1 uge før mødet.

Vi håber at se mange beboere til mødet.
Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen AAB afd.1

Dagsorden til bestyrelsesmøde 2019-03-28

Dagsorden til Bestyrelsesmøde d. 28-03 2019 kl. 19:00 Ejendomskontor

 1. Bemærkning til tidligere referat
 2. Nyt vedr. Palle
 3. info fællesmøde
 4. Træer i skel
 5. Trappevask
 6. Info Ventilationsanlæg
 7. Info blødtvandsanlæg
 8. Info lås på låge ved kirke
 9. Info arkiv gennemgang + aflevering til skanning i AAB til docu-note

Referat af seneste bestyrelsesmøde

Referatet af bestyrelsesmødet der blev afholdt den 10. januar ligger nu online. Heraf fremgår det at blødtvandsanlægget er bestilt, at der kommer opvaskemaskine i køkkenet ved mødelokalet/afdelingskontoret og at årets medlemsmøde finder sted den 21. maj 2019 – så reserver datoen allerede nu.

Indkaldelse til ordinært medlemsmøde

Til beboerne i afdeling 1,

Første indkaldelse til ordinært medlemsmøde for beboerne i AAB afdeling 1.

Hvor: Nyelandsvej 55, st.tv., 2000 Frederiksberg

Hvornår: Tirsdag 4. september 2018, kl. 19:00

Program:

Velkomst

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Formandens årsberetning for perioden siden sidste møde
 4. Orientering om regnskab 2017
 5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2019
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
  1. Valg af formand
  2. Valg af suppleant
 8. Eventuelt

Afslutning

Indkomne forslag modtages af bestyrelsen seneste den 21. august 2018, hvorefter endelig dagsorden udsendes. 

Adgang til medlemsmøde samt stemmeret har afdelingen boliglejere og disses myndige hustandsmedlemmer. Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen AAB afdeling 1