Bilag 1 til Skimmelsvamp - 2012-06-13_SKIMMELSKEMA_TIL_BEBOER