Denne hjemmeside er for beboerne i AAB afdeling 1. På hjemmesiden finder du oplysninger af relevans for dig som beboer i AAB afdeling 1. Vi opdaterer jævnligt vores hjemmeside og gør naturligvis vores bedste for, at al information er ajourført og korrekt. Der kan dog i visse tilfælde forekomme fejlagtige og mangelfulde oplysninger, hvis omstændigheder forandrer sig, inden vi når at opdatere hjemmesiden. I disse tilfælde fraskriver vi os ansvaret for din brug af vores information. Vi opfordrer dig som bruger til at være opmærksom på, at der kan være forekommet ændringer siden vores sidste opdatering og kontakte Bestyrelsen eller Boligforeningen AAB for afklaring af dine spørgsmål.