Det er ikke tilladt at holde hund i AAB afdeling 1. Det er tilladt at holde 2 katte pr. lejemål. Ifølge husordenen er reglerne for kattehold følgende:

Bilag 1. Regler ang. kattehold

  1. Ved færdsel i bebyggelsen samt ophold på altan/veranda skal katten være ført i sele.
  2. Katten skal kastreres/steriliseres i 6-7 måneders alderen.
  3. Katten skal være vaccineret mod kattesyge.
  4. Grusbakken må ikke stå på altan/veranda. Bakkens indhold skal hældes i en plastpose, der lukkes før den lægges i affaldsspanden, nedstyrtningsskakt eller en dertil indrettet container.
  5. Konstateres det, at ovennævnte regler overtrædes, vil dette medføre, at katten omgående må fjernes fra bebyggelsen. Såfremt tilladelsen inddrages, og beboeren fortsat holder kat, vil dette blive betragtet som misligholdelse af boligoverenskomsten.
  6. Kattehold har en naturlig begrænsning til private forhold. Der må ikke drives opdræt, pension eller lignende ekstraordinære samlinger af katte.
  7. Katten skal være registreret i afdelingen og foreningen, og der skal betales en registreringsafgift på kr. 200,00.