Alle afdelinger i Boligforeningen AAB skal have en husorden, som udgør regelsættet for afdelingens beboere. AAB afdeling 1 og 5 har vedtaget en fælles husorden. Du kan downloade den her:

Overholdelse af husorden
Alle, der bor i AAB, skal overholde den husorden, der gælder for afdelingen. Det gælder både, hvis du er lejer, hvis du har fremlejet en lejlighed, eller blot er på besøg hos én, som bor i afdelingen.

Mulighed for at klage
Bestyrelsen lægger op til at beboerne klarer eventuelle uoverensstemmelser i mindelighed. Såfremt du ønsker at klage over en beboer i afdelingen som ikke overholder gældende husorden, skal det gøres skriftligt. Du kan bruge denne blanket: Klage fra beboer.