Lejere har ifølge loven ret til at udføre alle former for forbedringer inde i boligen og desuden få økonomisk godtgørelse ved fraflytning. Hensigten med loven er at give almene beboere mulighed for at indrette deres bolig efter egne ønsker og behov. Forbedringer inde i boligen gælder indretninger i både køkken, bad, entré og værelser. Men lejerne kan også beslutte, at der skal gennemføres forbedrings- og forandringsarbejder uden for selve boligen.

Inden arbejdet kan sættes i gang, skal det meldes og efterfølgende godkendes af AAB. Læs mere om proceduren omkring råderet.

Retten til at indrette boligen efter egne ønsker
Som lejer har du lov til at ændre på antallet af rum i boligen, hvis det kan ske ved nedtagning eller opsætning af ikke-bærende skillevægge. Hensigten er at give almene beboere mulighed for at indrette deres bolig efter egne ønsker og behov. Godkendte ændringerne skal ikke reetableres ved fraflytning. Inden arbejdet kan sættes i gang, skal kommunen og AAB godkende arbejdet. Du søger om godkendelsen ved at udfylde en blankt og vedlægge en plantegning, der viser den ændring, du gerne vil lave. Ansøgningen skal afleveres til afdelingsbestyrelsen i din afdeling. De behandler ansøgningen og sender den til AAB’s administration, som indhenter kommunens godkendelse.