Råderetten giver beboere i almene boliger ret til at udføre forbedringer i boligen og få økonomisk godtgørelse ved fraflytning. På den måde får beboere i almene boliger mulighed for at indrette deres bolig efter egne ønsker og behov. Forbedringer inde i boligen gælder indretning i køkken, bad, entré og værelser. Men råderetten kan også bruges til at gennemføre forbedringer og forandring uden for selve boligen. Inden arbejdet kan sættes i gang, skal det meldes og efterfølgende godkendes af AAB. Der er loft på det beløb, man kan få godtgørelse for. Beløbet reguleres hvert år. Læs mere om proceduren omkring råderet. Retten til at indrette boligen efter egne ønsker Som lejer har du lov til at ændre på antallet af rum i boligen, hvis det kan ske ved nedtagning eller opsætning af ikke-bærende skillevægge. Hensigten er at give almene beboere mulighed for at indrette deres bolig efter egne ønsker og behov. Godkendte ændringerne skal ikke reetableres ved fraflytning. Inden arbejdet kan sættes i gang, skal kommunen og AAB godkende arbejdet. Du søger om godkendelsen ved at udfylde en blanket og vedlægge en plantegning, der viser den ændring, du gerne vil lave. Ansøgningen skal afleveres til afdelingsbestyrelsen i din afdeling. De behandler ansøgningen og sender den til AAB’s administration, som indhenter kommunens godkendelse. Ansøgningsskemaer Du skal udfylde det ansøgningsskema, der passer på den kategori af arbejde, du ønsker udført i din bolig. Ansøgningsskemaet afleveres til din afdelingsbestyrelse, som sender det til AAB’s administration, hvorefter du vil få svar på om ansøgningen er godkendt eller afvist. Nedenfor ser du de tre forskellige ansøgningsskemaer. Råderet – forbedring. Du skal udfylde “Råderet – forbedring”, hvis du eksempelvis ønsker at sætte nyt køkken op eller renovere dit badeværelse. Det er dog en god idé først at tage kontakt til afdelingsbestyrelsen for at undersøge, om der er planer om forbedringer af køkken eller bad i den nærmeste fremtid. Råderet – forandring. Du skal udfylde “Råderet – forandring”, hvis du eksempelvis ønsker at ændre gulvbelægning, opsætte tapet eller udskifte døre. Råderet – installationer. Skemaet “Råderet – installationer” skal du bruge, hvis du ønsker at installere hårde hvidevarer såsom vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler i din bolig. Læs mere om råderetten på AAB’s hjemmeside