Som beboer i AAB afdeling 1 skal du selv vedligeholde din lejlighed i boperioden. I forbindelse med din fraflytning foretages et fraflytningssyn. Ved synet udarbejder udlejer en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder der skal udføres som normalistandsættelse, hvilke istandsættelsesarbejder der skal udføres som følge af slid og ælde, og hvilke istandsættelsesarbejder der skal udføres på grund af misligholdelse.

Normalistandsættelse
Omfattet heraf er som regel hvidtning eller maling af lofter, maling eller tapetsering af vægge og rengøring. Hvem der skal betale for normalistandsættelsen, afhænger af, hvor længe du har boet i din lejlighed. I AAB har man valgt at nedskrive beboerens udgift til normalistandsættelse med 1 procent om måneden i den periode, man bor i lejligheden. Det betyder, at efter otte år og fire måneder overtager boligafdelingen den fulde udgift til normalistandsættelse af lofter og vægge.

Slid og ælde
Afdelingsbestyrelsen kan vurdere at noget skal istandsættes på grund af slid og ælde. Regningen for denne istandsættelse afholdes af boligafdelingen.

Misligholdelse
Der er ifølge loven tale om misligholdelse, når det lejede er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen. Istandsættelse der skyldes misligholdelse betales altid af lejeren.

Såfremt bestyrelsen får kendskab til at dit lejemål er misligholdt, kan de forlange istandsættelse for din regning.

Brug for en håndværker
Der skelnes mellem ejendommens ansvar og dit eget ansvar. Faste installationer repareres og udskiftes for afdelingens regning, med mindre det skyldes misligholdelse. Når ejendommen skal betale, skal arbejdet rekvireres og udføres af håndværkere, der er bestilt af bestyrelsen. Hvis du selv skal betale, står det frit for dig at vælge den håndværker du ønsker. Eneste krav er at arbejdet udføres håndværksmæssigt korrekt.

Vi har jævnligt håndværkere i afdelingen. For at optimere deres besøg, vil vi gerne samle opgaverne. Har du en håndværkeropgave, der skal løses af afdelingen, så giv besked, måske passer det fint med håndværkernes næste besøg.