Skimmelsvamp bliver desværre mere og mere almindeligt i vores boliger, typisk fordi der ikke bliver luftet tilstrækkeligt ud. Større angreb er skadeligt for helbredet og kan i værste tilfælde medføre hospitalsophold. Skimmelsvamp kan give allergi, astma, træthed, hovedpine og åndedrætsbesvær.
Det er dit ansvar som beboer at forsøge at undgå angreb af skimmelsvamp. Det er en del af vedligeholdelsen af din bolig.

Skimmelsvamp kan opstå, hvis:

 • boligen ikke er opvarmet til ca. 21 grader
 • du ikke udlufter din bolig tilstrækkeligt
 • udsugningen i køkken og bad ikke fungerer optimalt
 • møblerne står for tæt på kolde ydervægge
 • du tørrer tøj i boligen
 • du ikke gør tilstrækkeligt rent i din bolig

Sådan undgår du skimmelsvamp:

 • Luft effektivt ud – gennemtræk i mindst 10 minutter hver dag – og mere, hvis der er behov
 • Hold soveværelset varmt, når du ikke er der
 • Luk døren, når du tager bad. Tør af, og luft grundigt ud bagefter
 • Hvis du får vandskader, skal du få dem ordnet omgående
 • Sæt ikke møbler direkte op ad kolde ydervægge
 • Tør så vidt muligt ikke tøj indendørs
 • Hvis der er emhætte i dit køkken, så brug den, og hold den ved lige
 • Gør regelmæssigt grundigt rent i din bolig

Hvis skaden er sket
Mindre angreb kan du selv afrense med Rodalon. Følg vejledningen i AAB’s folder. Hvis skaden er større, skal du hurtigst muligt kontakte afdelingsbestyrelsen, som vil sætte en handlingsplan i gang. Udfyld skemaet om skimmelsvamp, som du finder nedenfor, og aflever det til afdelingsbestyrelsen.

Bilag 1 til Skimmelsvamp – 2012-06-13_SKIMMELSKEMA_TIL_BEBOER