Kontakt bestyrelsen for aftale om dag og tid for aflevering af storskrald i storskraldsrummet.

Bemærk: Følgende effekter som ikke kan indleveres storskrald:

Følgende skal afleveres på genbrugsstationen

 • Sække med affald
 • Byggeaffald
 • Sanitetsudstyr (toiletter, håndvaske mm.)
 • Glasdøre, porcelæn, spejle
 • Flamingo
 • Vådt eller beskidt papir og pap
 • Bøger
 • Pap – flyttekasser, bølgepap, karton i større mængder
 • Metal over 1 meter
 • Farligt affald såsom maling, opløsningsmidler, lysstofrør, sparepærer, batterier, spraydåser og beholdere under tryk

Følgende kan afleveres i kommunens genbrugsbeholdere eller på genbrugsstationen

 • Glas fra drikkevarer og madvarer, skylles og afleveres gerne med låg
 • Tøj og sko

Følgende kan afleveres til genbrug i beholder ved ejendommen eller på genbrugsstationen

 • Papir, aviser, reklamer, kuverter, gavepapir
 • Metal under 1 meter
 • Hård plast

Hvis du som beboer ønsker en afhentning af storskrald, skal du kontakte bestyrelsen for en aftale omkring dette. Alternativt henvises der til kommunens genbrugsstation.