Bestyrelsen i AAB afdeling 1 har ansvar for økonomi, vedligeholdelse og daglig drift. Referater fra bestyrelsens møder uploades herunder: