Kategori Nyt fra bestyrelsen

Nye nøgler til ejendommens opgange og fællesarealer

Som det blev lovet ved den store renovering, ville bestyrelsen igangsætte en udskiftning af opgangsnøglerne efterfølgende, da der under renoveringen var mange nøgler udlånt og der er efterhånden også mange år siden vi sidst skiftet nøglesystemet ud.

Der udleveres i første omgang 3 nøgler til hver husstand, men flere nøgler kan bestilles samtidig med, at den enkelte husstand kan mod betaling få omlagt entredør/bagdør samt postkasse nøglen, så man kun behøver en nøgle til det hele fremover.

Det nye nøglesystem er sikret i form af en chip-kode som låsesmeden skal være i besidelse af for at lave kopier.

Udleveringen finder sted i fælleslokalet i afdeling 1, Nyelandsvej 55, st.tv. på følgende dage:

Lørdag d. 7. marts mellem kl. 11:00 og 12:00

Nøglerne udleveres kun ved personlig fremmøde af beboeren, der står som lejer på lejekontrakten.

For at sikre at alle nøgler bliver udleveret korrekt, skal alle medbringe gyldig billed legimation i form af pas. Der bliver ikke udleveret nøgler til familemedlemmer eller andre bekendte.

Det vil være muligt at bestille ekstra opgangsnøgler og omlægning af nøgler for egen entredør+bagdør og postkasse.

Priser på dette arbejde bestales direkt til låsefirmaet (kontant eller mobile-pay) efter en nærmere aftalt dato. Et bestillingsark med priser udleveres ved nøgleudleveringen i næste weekend og skal efterfølgende afleveres tilbage, hvis man er interesseret i at benytte dette tilbud.

Datoen for hvornår de nye nøgler skal benyttes bliver oplyst, når den er endelig aftalt med låsefirmaet.

Venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

AAB afd. 1 & 5.

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT AFDELINGSMØDE

MØDET AFLYSES PGA. COVID-19 LOCKDOWN. FORVENTES AT KUNNE BLIVE AFHOLDT I EFTERÅRET I STEDET

I henhold til boligforeningens vedtægter § 14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. maj 2019 kl. 19:00 i Beboerlokalet Nyelandsvej 55 st. tv.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

4. Regnskab – til orientering 2018

5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år 2020

6. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 • Afdelingskasserer
 • Afdelingsbestyrelsesmedlem

7. Eventuelt

Har du forslag som skal behandles på mødet?

Hvis du har forslag, som du ønsker behandlet på afdelingsmødet, skal bestyrelsen modtage det senest 14 dage før mødet, dvs. senest den 7 maj kl. 23:59.

Send det til: Bestyrelsespostkassen Nyelandsvej 57

Du skal begrunde dit forslag, og hvis det medfører en udgift for afdelingen, skal prisen så vidt muligt oplyses i forslaget, så den er kendt, inden der kan træffes en beslutning.

Hvad er afdelingsmødet- og hvem kan deltage?

Boligforeningen AAB er en almen boligforening, hvor beboerne har indflydelse på, hvordan afdelingen skal udvikle sig. Det er derfor ved at deltage på afdelingsmødet, at du kan få indflydelse på, hvordan det skal være at bo i afdelingen. Afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer har adgang og stemmeret på afdelingsmødet. Hver husstand har 2 stemmer, uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Endelig dagsorden med bilag bliver omdelt til alle husstande senest 1 uge før mødet.

Vi håber at se mange beboere til mødet.
Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen AAB afd.1

Dagsorden til bestyrelsesmøde 2019-03-28

Dagsorden til Bestyrelsesmøde d. 28-03 2019 kl. 19:00 Ejendomskontor

 1. Bemærkning til tidligere referat
 2. Nyt vedr. Palle
 3. info fællesmøde
 4. Træer i skel
 5. Trappevask
 6. Info Ventilationsanlæg
 7. Info blødtvandsanlæg
 8. Info lås på låge ved kirke
 9. Info arkiv gennemgang + aflevering til skanning i AAB til docu-note

Indkaldelse til ordinært medlemsmøde

Til beboerne i afdeling 1,

Første indkaldelse til ordinært medlemsmøde for beboerne i AAB afdeling 1.

Hvor: Nyelandsvej 55, st.tv., 2000 Frederiksberg

Hvornår: Tirsdag 4. september 2018, kl. 19:00

Program:

Velkomst

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Formandens årsberetning for perioden siden sidste møde
 4. Orientering om regnskab 2017
 5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2019
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
  1. Valg af formand
  2. Valg af suppleant
 8. Eventuelt

Afslutning

Indkomne forslag modtages af bestyrelsen seneste den 21. august 2018, hvorefter endelig dagsorden udsendes. 

Adgang til medlemsmøde samt stemmeret har afdelingen boliglejere og disses myndige hustandsmedlemmer. Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen AAB afdeling 1