Indkaldelse til informationsmøde

Indkaldelse til informationsmøde

Der inviteres til informationsmøde for beboerne i AAB afdeling 1 og 5

Mandag den 16. juni 2014 kl. 19 i spejderlokalet Nyelandsvej 51, 2. sal, 2000 Frederiksberg

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Status på helhedsplanprojektet samt det videre forløb
  3. Eventuelt

Adgang til mødet har afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer.

 

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen
Afdeling 1 & 5

admin

Lukket for kommentarer.