Indkaldelse til ordinært medlemsmøde

Indkaldelse til ordinært medlemsmøde

Til beboerne i afdeling 1,

Første indkaldelse til ordinært medlemsmøde for beboerne i AAB afdeling 1.

Hvor: Nyelandsvej 55, st.tv., 2000 Frederiksberg

Hvornår: Tirsdag 4. september 2018, kl. 19:00

Program:

Velkomst

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Formandens årsberetning for perioden siden sidste møde
 4. Orientering om regnskab 2017
 5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2019
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
  1. Valg af formand
  2. Valg af suppleant
 8. Eventuelt

Afslutning

Indkomne forslag modtages af bestyrelsen seneste den 21. august 2018, hvorefter endelig dagsorden udsendes. 

Adgang til medlemsmøde samt stemmeret har afdelingen boliglejere og disses myndige hustandsmedlemmer. Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen AAB afdeling 1

admin

Lukket for kommentarer.