Kabel tv

Kabel tv

Installationen af de nye kabler i samtlige boliger er nu afsluttet  og bestyrelsen skall på Dansk Kabel-tv´s vegne takke beboerne for den lette tiilgængelighed i, at komme ind i samtlige boliger på de fastlagte tidspunkter gjore, at arbejdet kunne afsluttes til tiden.
Der vil inden for kort tid blive sendt et individuelt brev til alle, hvori den enkelte skal tage stillling til hvilke TV pakker der ønskes fremover.
Fra starten vil alle blive tilbudt Grundpakken, men fremover vil det være muligt at vælge sin egen pakke efter behov. Dette vil fremgå af brevet, samtidig med at det vil være muligt, at få Internet og fastnet telefoni tilsluttet.
Skæringsdatoen er sat til 1, januar 2013, hvad betyder at efter den dag vil alle skifte til Grundpakken, hvis der ikke er tilbagemeldingg til You-See forinden.
Samtidig vil opkrævningen til kabel-tv på huslejeindbetalings-girokortet blive ændret fraden Fulde pakke, somalle modtager i dag, til Grund-pakken. De øvrige pakker opkræves direkte af You-See.
Beboere som har ønske, at få sat flere stik op og som har fyldt bestillingsskeamaet fra Dansk Kabel-tv vil bllive kontaktet direkte.
Bestyrelsen afd 1+5
admin

Lukket for kommentarer.