Medlemsmøde 16. september 2013

Medlemsmøde 16. september 2013

Indkaldelse til medlemsmøde

Til orientering kan vi oplyse, at afdelingens ordinære medlemsmøde vil blive afholdt

mandag den 16. september 2013, kl. 19:00

Godthåbs kirkens lokaler
Nyelandsvej 51
2000 Frederiksberg

Dagsorden for AAB afdeling 1’s ordinære møde

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Budget for kommende år
  5. Indkomne forslag
  6. Valg

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, er velkomne. I henhold til vedtægterne skal disse være afdelingsformanden skriftligt i hænde senest 14 dage før medlemsmødet e.g. den 2. september 2013

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

admin

Lukket for kommentarer.