Ordinært medlemsmøde 2016

Ordinært medlemsmøde 2016

Indkaldelse til ordinært medlemsmøde

Dato: Torsdag den 8. september 2016 kl. 19
Hvor: Kedelhallen. Nyelandsvej 75A. 2000 Frederiksberg

Dagsorden:

Velkomst

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Vedtagelse af ny forretningsorden for afdelingsmøderne i Boligforeningen AAB’s afdelinger
 4. Årsberetning for perioden siden sidste møde v/formanden
 5. Orientering om regnskab 2015
 6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2017
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse
  1. Valg af formand
  2. Valg af suppleant
  3. Valg af Repræsentantskabsmedlem
  4. Valg af Suppleant af Repræsentantskabsmedlem
 9. Eventuelt
 10. Afslutning

Indkomne forslag modtages af bestyrelsen senest den 25. august, hvorefter at endelig dagsorden udsendes.

Adgang til medlemsmøde samt stemmeret har afdelingens boliglejere og disse myndige hustandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
AAB afdeling 1

admin

Lukket for kommentarer.