Rod i varmeregnskabet

Rod i varmeregnskabet

Som det måske er nogle bekendt, så pågår der dialog med AAB vedrørende vores seneste varmeregnskab, men vi i bestyrelsen har svært ved at trænge igennem til dem.

Vi mener, at varmeregnskabet er misvisende og fejlbehæftet. Det er opgjort efter en fordelingsnøgle (der i øvrigt er forkert) OG individuelle målere, hvilket i sagens natur ikke er muligt.

Vi har netop fået aftalt et møde med regnskabsafdelingen i AAB fredag den 2. juni 2017, hvor vi vil fremlægge vores indstilling og forslag til en fremadrettet afregningsmetode, og forhåbentlig finder vi en fælles løsning.

I vil blive informeret snarest muligt efter mødet.

/Bestyrelsen

admin

Lukket for kommentarer.