Arkiv 17. oktober 2016

Fint besøg

Til beboerne 1 + 5 & Erhverv, den 14. og 15. september kommer der fint besøg i afdelingerne. 
AAB repræsentantskab – onsdag d. 14. september kl. 17:15

AAB´s repræsentantskab, som består af bestyrelsesmedlemmer fra de andre afdelinger, aflægger os et besøg onsdag den 14. september mellem 17:15 og 18:00, hvor de vil se vores nye gårdanlæg og besigtige et antal boliger. Der vil være bestyrelsesmedlemmer til at tage i mod og der forventes at ankomme omkring 100 personer.

Frederiksbergs borgmester – torsdag d.15. september kl. 11:00

Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj vil besøge os torsdag den 15. september kl. 11, for at besigtige vores nye gård og de nye boliger, hvor kommunen har bidraget med grundkapital til opførelsen. Ud over borgmesteren vil de medarbejder som har været på sagen fra kommunens side være med ved besøget. Borgmesteren og følge vil blive budt velkommen af bestyrelsen i 1&5 samt af boligforeningens direktør Christian Høgsbro.

De beboere som er hjemme er velkommen til at komme ned i gården på det angivne tidspunkt for at hilse på borgmesteren og en lille uformel snak. Bestyrelsen vil være repræsenteret ved Finn Henriksen, afd. 1 og Pernille Ebert Spissky, afd. 5.
Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen 1 + 5.

Ordinært medlemsmøde 2016

Indkaldelse til ordinært medlemsmøde

Dato: Torsdag den 8. september 2016 kl. 19
Hvor: Kedelhallen. Nyelandsvej 75A. 2000 Frederiksberg

Dagsorden:

Velkomst

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Vedtagelse af ny forretningsorden for afdelingsmøderne i Boligforeningen AAB’s afdelinger
 4. Årsberetning for perioden siden sidste møde v/formanden
 5. Orientering om regnskab 2015
 6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2017
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse
  1. Valg af formand
  2. Valg af suppleant
  3. Valg af Repræsentantskabsmedlem
  4. Valg af Suppleant af Repræsentantskabsmedlem
 9. Eventuelt
 10. Afslutning

Indkomne forslag modtages af bestyrelsen senest den 25. august, hvorefter at endelig dagsorden udsendes.

Adgang til medlemsmøde samt stemmeret har afdelingens boliglejere og disse myndige hustandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
AAB afdeling 1