Dagsorden til bestyrelsesmøde 2019-03-28

Dagsorden til bestyrelsesmøde 2019-03-28

Dagsorden til Bestyrelsesmøde d. 28-03 2019 kl. 19:00 Ejendomskontor

  1. Bemærkning til tidligere referat
  2. Nyt vedr. Palle
  3. info fællesmøde
  4. Træer i skel
  5. Trappevask
  6. Info Ventilationsanlæg
  7. Info blødtvandsanlæg
  8. Info lås på låge ved kirke
  9. Info arkiv gennemgang + aflevering til skanning i AAB til docu-note

admin

Lukket for kommentarer.