INDKALDELSE TIL ORDINÆRT AFDELINGSMØDE

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT AFDELINGSMØDE

MØDET AFLYSES PGA. COVID-19 LOCKDOWN. FORVENTES AT KUNNE BLIVE AFHOLDT I EFTERÅRET I STEDET

I henhold til boligforeningens vedtægter § 14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. maj 2019 kl. 19:00 i Beboerlokalet Nyelandsvej 55 st. tv.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

4. Regnskab – til orientering 2018

5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år 2020

6. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter

  • Afdelingskasserer
  • Afdelingsbestyrelsesmedlem

7. Eventuelt

Har du forslag som skal behandles på mødet?

Hvis du har forslag, som du ønsker behandlet på afdelingsmødet, skal bestyrelsen modtage det senest 14 dage før mødet, dvs. senest den 7 maj kl. 23:59.

Send det til: Bestyrelsespostkassen Nyelandsvej 57

Du skal begrunde dit forslag, og hvis det medfører en udgift for afdelingen, skal prisen så vidt muligt oplyses i forslaget, så den er kendt, inden der kan træffes en beslutning.

Hvad er afdelingsmødet- og hvem kan deltage?

Boligforeningen AAB er en almen boligforening, hvor beboerne har indflydelse på, hvordan afdelingen skal udvikle sig. Det er derfor ved at deltage på afdelingsmødet, at du kan få indflydelse på, hvordan det skal være at bo i afdelingen. Afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer har adgang og stemmeret på afdelingsmødet. Hver husstand har 2 stemmer, uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Endelig dagsorden med bilag bliver omdelt til alle husstande senest 1 uge før mødet.

Vi håber at se mange beboere til mødet.
Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen AAB afd.1

admin

Lukket for kommentarer.