Indkaldelse til ekstraordinært medlemsmøde. NY DATO

Indkaldelse til ekstraordinært medlemsmøde. NY DATO

I henhold til boligforeningens vedtægter § 14, stk. 7 indkaldes til ekstraordinært ordinært afdelingsmøde

Torsdag d. 21. januar 2016 kl. 19:00
i Godthaabskirkens Menighedssal, Nyelandsvej 51, 1. sal. 2000 Frederiksbeg.

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Presentation af gårdprojektet
  3. Godkendelse af altanreglement
  4. Eventuelt

Hvad er afdelingsmødet – og hvem kan deltage?

Boligforeningen AAB er en almen boligforening, hvor beboerne har indflydelse på, hvordan afdelingen skal udvikle sig. Vi håber, at du vil deltage og være med til at sætte præg på, hvordan afdelingen skal være at bo i.

Afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer har adgang og stemmeret på afdelingsmødet. Hver husstand har 2 stemmer, uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Vi håber at se mange beboere til mødet.

Venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

Afdeling 1 & 5.

Bilag

  1. gården2016
  2. altanreglement1&5
admin

Lukket for kommentarer.