Invitation til fællesmøde først i det nye år

Invitation til fællesmøde først i det nye år

Bestyrelsen i afdeling 1 og 5 har besluttet at invitere beboerne til et fællesmøde først i det nye år, hvor det nye gårdanlæg vil blive præsenteret.

Den sidste indretning omkring gården er nu faldet på plads med arkitekten og bestyrelsen vil derfor gerne informere beboerne om, hvordan de fremtidige forhold vil blive.

Samtidig vil bestyrelsen fremlægge et forslag til et altan- og terrassereglement, som der skal tages stilling til.

Ved samme møde får vi mulighed for at byde vores nye beboere velkommen, da samtlige tagboliger nu er udlejet til ventelisten pr. 1. januar 2016.

Det ekstraordinære afdelingsmøde vil blive varslet ed de normale 14 dage før mødets afholdelse.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
Afdeling 1 & 5

admin

Lukket for kommentarer.